954-612-0695

Информационна система
за оценка на компетенциите
Регистрация Забравена парола
English

Търговия на дребно

Мехатроника

Фасилити мениджмънт

Транспорт и логистика

Химическа промишленост

Металургия

Електротехника

Консервна промишленост

Млечна промишленост

Мебелна промишленост

Специализирано строителство

Електромобили

Информационни технологии

Млечна промишленост

Обща информация за MyCompetence

MyCompetence е информационна система в областта управление на човешките ресурси, която обработва данни за описание на  длъжности, осигурява стандартизиран обмен на информация, предоставя инструменти и други специализирани услуги за оценка на компетенциите на работната сила в България

повече...

Каталог с добри практики

Каталогът съдържа добри практики за прилагането на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси. От него бихте могли да заимствате нови идеи, които да приложите във Вашата компания. Чрез него можете да споделите с колегите си Вашия успешен опит.

повече...

Kомпетентностeн подход

В икономиката основаваща се на идеи и знание, традиционните конкурентни предимства вече не са основният фактор за успеха на компанията. Ключова роля имат не толкова физическите, а интелектуалните активи - човешки, информационен и организационен капитал. 


повече...
Каталог на компетенции
Модел на длъжност

Личностно усъвършенстване

Внедряването на компетентностния подход дава ясни очаквания за изпълнение на работните задачи и възможност на служителите да вземат по-добри решения и да работят по-ефективно, благодарение на знанието какво компанията цени

повече...

Ползи за предприятието

Работодателите, които са внедрили компетентностния подход, подчертават, че действията им са продиктувани от потребността да улеснят промяната, да повишат потенциала, ефективността и ангажираността на служителите.

(850) 832-3243

Europass CV

В MyCompetence вече е достъпна услугата за онлайн създаване на CV в стандарт Europass.

bright-spotted
peachen